Doelbepaling

SwimBee verwerkt niet méér gegevens dat zij nodig heeft voor haar doel, namelijk het afhandelen van de aanvraag voor en het verzorgen van zwemles.

Grondslag

SwimBee beroept zich voor de rechtmatigheid van de verwerking op de grondslag uit artikel 8a WBp (toestemming van wettelijke vertegenwoordigers), 8b WBp (precontractuele fase), of in andere gevallen op art. 8f WBp (gerechtvaardigd belang). De gezondheidsgegevens worden slechts verwerkt indien de leerling een medisch risico loopt en het zwembad hiervan op de hoogte dient te zijn.

Rechten van betrokkenen

U heeft recht op inzage en correctie, dit is onder andere mogelijk via de persoonlijke pagina. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen verder gebruik van uw gegevens voor aanpalende doeleinden zoals direct marketing. U kunt uw verzoek indienen via onze klantenservice.