Proef- en afzwemmen2018-04-08T14:47:57+00:00

Hoe Werkt Het Proef- En Afzwemmen Precies?

SwimBee is een geregistreerde zwemschool en is daardoor bevoegd om zelfstandig zwemdiploma’s te verstrekken. Elk jaar worden doormiddel van rapporteurs gecontroleerd of de kwaliteit van het afzwemniveau aan alle eisen voldoet. SwimBee heeft hier altijd bovengemiddelde scores behaald en heeft nog nooit een onvoldoende behaald. De procedure voor het proef- en afzwemmen staat hieronder beschreven.

  1. De zwemdocent geeft bij de verantwoordelijke voor de zwemles (hoofd zwemzaken) op de locatie aan wanneer de docent denkt dat een kind klaar is voor het diplomazwemmen.
  2. De medewerker hoofd zwemzaken beoordeeld op zijn beurt of de zwemslag voldoende basis heeft en geeft de namen van de kinderen door aan de examencommissie.
  3. De examencommissie moet daarna een officieel proefzwemmen organiseren waarbij de kinderen het gehele afzwem programma afleggen. De kinderen worden zo goed voorbereid op het diplomazwemmen en de examencommissie beoordeeld de kinderen op het juist uitvoeren van de slagen, het kunnen afleggen van de juiste afstanden, het juist kunnen afleggen van het volledige programma.
  4. Wanneer de kinderen de bovenstaande stappen hebben doorlopen worden ze officieel uitgenodigd voor het diplomazwemmen. Dit is een ceremoniële aangelegenheid waarbij de kinderen aan familie, vrienden, etc kunnen laten zien wat ze hebben geleerd. Na het diplomazwemmen ontvangen de kinderen het officiële zwemdiploma.

De exacte data en tijd ontvang je wanneer je kind geselecteerd is voor het diplomazwemmen. Mocht u vragen hebben over bovenstaande informatie, neem dan gerust contact met ons op!

Kan Ik Mijn Kind Hier Op Voorbereiden?

We raden het af om zelf zwemslagen aan je kind te leren, hiermee voorkom je dat een slag fout wordt (aan)geleerd wat de voortgang van de zwemles kan belemmeren! Wil je toch van te voren oefenen met je kind? Probeer dan vooral de survival-elementen te oefenen (onder water zwemmen, helphouding, watertrappelen, etc).

Omdat de uitslag van het proefzwemmen op een later moment besproken wordt binnen de examencommissie, wordt de uitslag niet op de zwemzaal gecommuniceerd. In de week na het proefzwemmen kun je de uitslag terugvinden in de score-portal. Kinderen die geslaagd zijn, ontvangen tevens een uitnodiging voor het afzwemmen. Natuurlijk gaan we er van uit dat zoveel mogelijk kinderen slagen tijdens het proefzwemmen, maar het kan voorkomen dat een kind zakt. Het is immers een generale repetitie waarbij het huidige niveau bekeken wordt. Houd hier rekening mee om eventuele teleurstelling te voorkomen.